Bor Madeni Kullanım Alanları


Cam Sanayi
Bor minerallerinin en fazla tüketildiği alan cam sektörüdür. Bor, ergimiş haldeki cam ara mamulüne katıldığında onun akışkanlığını artırmakta, son ürünün yüzey sertliğini ve dayanıklılığını yükseltmektedir. Bor oksit özellikle; borosilikat cam, tekstil tipi ve izolasyon tipi cam elyaflarında yoğun olarak kullanılmaktadır. Düz cam ve cam kaplarda ise bor kullanım oranı düşüktür.

Bor Ürünleri

Konsantre Bor Ürünleri
  • Üleksit
  • Tinkal
  • Kolemanit
 

Bor Ürünleri Terminolojisi

Bor mineralleri ve bunlardan elde edilen ticari ürünlerin gruplandırılması konusunda literatürde kesin bir sınıflandırma bulunmamaktadır.
 
Bor üretim ve tüketimi ile dünya ticareti konusundaki kaynaklar da oldukça sınırlıdır. Bu konudaki en önemli kaynaklardan biri ROSKILL INFORMATION SERVICES Ltd.dir.
 

Türkiye yaklaşık 2,5 milyar tonluk bor rezerviyle zengin bir ülkedir.

Ham haldeyken tonu 200-250 dolar olan bor mineralinin değeri, islenerek süper iletken hale dönüştüğünde kat be kat artacaktır. "Bilim adamları, tahmin edilenden çok daha yüksek derecelerde bile,neredeyse hiç dirençle karsılaşmadan elektrik taşıyabilen metal bir bileşim tespit etti. Dünya bilim çevrelerini şaşırtan bu bileşimin, özellikle süper hızlı bilgisayarların üretiminde kullanılabileceği belirtildi.

Bor madeni ve çevresel etkisi

İnsanlar tarafından, başta sebzeler olmak üzere gıda maddeleri yoluyla günde 10- 20 mgr.Bor vücuda alınabilmektedir. Bu şekilde alınan bor, vücutta birikmeden kısa sürede üre ile birlikte atılmaktadır. Çok yüksek dozda alınması merkezi sinir sistemini etkileyerek bulantı, kramp, sara     ve koma belirtilerine yol açmaktadır. Araştırmacılar tarafından öldürücü doz olarak 5 – 45 gr. arasında değişen değerler verilmekte, içme suyundaki bor konsantrasyonunun 20 – 30 mg /lt. olması önerilmektedir.